equip exterminació per fred

Sistema Cryonite

Som pioners en la importació d’aquest mètode innovador i revolucionari d’exterminació per fred. El mètode CRYONITE no conté químics, això fa que s’evitin possibles al·lèrgies o reaccions indesitjades. A més, amb aquest mètode poc agressiu, però altament eficaç amb les xinxes, no es fan malbé equips elèctrics, pells, quadres, etc. És un producte innovador que està gaudint d’un gran èxit d’acollida pel seu baix impacte, la seva netedat, i la seva demostrada eficàcia. Pregunta’ns per ell i t’ho explicarem tot.

 • Exterminació total per fred

 • Alta eficàcia demostrada

 • Respectuós amb tots els materials

Última Tecnologia

A solochinches utilitzem l’última tecnologia per a l’eliminació de plagues de xinxes. Tecnologia com el mètode Cryonite, un sistema basat en l’aplicació de diòxid de carboni pulveritzat que té la capacitat d’eliminar, per congelació, les xinxes en qualsevol de les seves fases vitals, sense deixar residus tòxics i sense produir humitat. Per la seva gran efectivitat i inocuïtat, Cryonite és una solució de futur dins del control de plagues, que ja utilizen importants empreses del sector a Europa, Regne Unit i EEUU, i que darrerement, ha començat a utilizarse a Espanya.

Cryonite Bombona

El Sistema CRYONITE

El sistema Cryonite està basat en la refrigeració extremadament ràpida de les xinxes a temperatures molt baixes.

El diòxid de carboni, que un cop congelat passa directament de gel a gas sense fase líquida al mig, es troba al voltant de -78ºC i la seva capacitat de congelar òptimament depèn d’una certa combinació de la mida de les partícules i de la seva velocitat.

El disseny de l’equip permet la màxima eficàcia de l’aplicació creant l'”efecte Cryonite“. La tecnologia ha estat àmpliament provada i està sent usada en diversos països.

El sistema és respectuós amb el medi ambient. Atès que el diòxid de carboni utilitzat, producte no tòxic i no al·lergogen, és un residu de processos industrials, Cryonite no afegeix diòxid de carboni a l’atmosfera.

L’ Equip

El sistema Cryonite es compon d’un filtre especial que expulsa les partícules de CO2 amb la mida i la velocitat òptimes per aconseguir l’eliminació dels insectes.

El filtre està connectat al dipòsit de diòxid de carboni per una mànega flexible, de 4m de longitud i resistent a la pressió i temperatura.

El dipòsit conté entre 7-10 kg de gas, oferint una bona autonomia. És fàcil d’usar i requereix només una mínima protecció personal.

equip mètode cryonite

Avantatges de CRYONITE

 • No es tòxic.
 • Respecta el medi ambient.
 • Mètode sec sense residus líquids, apte per a zones i aparells en contacte amb electricitat i zones amb aliments sensibles a la humitat.
 • Redueix els costos
 • No implica termini de seguretat o evacuació de personal a les zones tractades, maximitzant el temps de producció.
 • Mata xinxes adults, larves i ous sense usar pesticides.
 • Fàcil d’utilitzar.
 • La protecció necessària per l’operari aplicador és mínima.
 • Disseny ergonòmic i que permet gran accesibilitat a llocs inhòspits.
 • No produeix efectes de resistència als insectes, com succeeix amb els biocides.

Àmbits d’aplicació

 • Indústria alimentària:
  • Cryonite ofereix una alternativa de qualitat a l’ús de biocides, evitant dificultats legals en el compliment de la normativa vigent (Directiva de biocides).
  • Millora els nivells d’higiene, minimitzant factors de risc i facilitant el compliment de les normes de la indústria.
  • Pot ser usat en contacte directe amb els aliments i ser aplicat a tots els espais.
 • Hotels
 • Hospitals, Geriàtrics
 • Escoles i Llars d’Infants
 • Indústria farmacèutica
 • Centres comercials

L’aplicació es realitza directament a les zones on s’hagin detectat els insectes, sent ideal incorporar l’ús de Cryonite al protocol de neteja. Un tractament regular redueix la població de xinxes a nivells mínims. Cryonite permet l’aplicació en zones de difícil accés, així com en zones sensibles, com aquelles en contacte amb aliments. Resultats òptims en el tractament contra xinxes del llit.

Resposta immediata en 24 hores

xinxa de llit

Consulta el teu cas amb nosaltres, t’escoltem i posem a la teva DISPOSICIÓ tot el nostre coneixement i experiència en el camp de les xinxes, per TROBAR la Millor Solució.

Contacta’ns